Dideli pokyčiai mažoje vidaus vandenų erdvėje

Dideli pokyčiai mažoje vidaus vandenų erdvėje

Saugi laivyba Lietuvos vidaus vandenys jau senei kelia nemažą klausimų bangą dėl skaidrumo, registracijos palengvinimo, legalių paslaugų ir pajamų gautų už jas panaudojimą. Šiais metais viskas gali keisti į gerąją pusę. Visos prieplaukos, kurios randasi ar dar tik projektuojamos vandens telkinių krantuose privalės būti registruojamos. Tad nelegalus prieplaukų naudojimas bus įvardinamas kaip nusižengimu, o pažeidėjai bus baudžiami piniginėmis baudomis.

Visos šios naujovės ir dar daugiau papildymų bei pakeitimų yra numatytos Lietuvos Vidaus vandenų transporto kodekso pakeitimuose. Tad šiais metais, greičiausiai, kad po gegužės 1 dienos, į savivaldybes bei Lietuvos saugios laivybos administracijas Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje su prašymais registruoti prieplaukas turėtų užplūsti jų savininkai nenorėdami tapti nelegaliu prieplaukų įkaitais.

Ūkio subjektų priežiūros vedėjas teigia, kad po tokios naujovės įgyvendinimo, laivavedžiams ir pramoginių laivų savininkams nebeteks sukti galvos plaukiant ir spėlioti ar artėjančios prieplaukos gylis yra pakankamas jo laivo saugiam plaukimui. Todėl savininkai ar komercinę veiklą vykdantys asmenys privalės tinkamai ženklinti ženklais nuomos ar nuosavybės teise priklausančią prieplauką, rūpintis jos infrastruktūra bei užtikrinti saugumą.

Pabrėžtina, kad tai privalės atlikti ir jau registruoti prieplaukų savininkai ar valdytojai, nes privalu atsižvelgti į saugumą ir jį užtikrinti įskaitant įvairių gabaritų motorinių ar pramoginių laivų saugų praplaukimą ar įplaukimą į prieplauką. Dažnai laivavedžiams kliūtys buvo jų laivų gabaritai, kurie nebuvo užtikrinti prieplaukose. Nuo šiol tai turėtų būti aiškiau ir saugiau.

Jau veikiančioms prieplaukoms nesikeis, nes jos jau įtrauktos į sąrašus, todėl papildomų dokumentų savininkams pateikti nereikės. Pilna informacija jau pateikta ir naujovės liečia tik naujų prieplaukų registruoti panorusius asmenis.

Tokie pakeitimai buvo būtini jau senei, tai palengvins prieplaukų registravimo taisykles bei tvarką. Iki 2015 metų Lietuvos saugios laivybos administracijoje buvo registruota 110 nekomercinės paskirties prieplaukų, 23 vidaus vandenų prieplaukos ir 5 vidaus vandenų uostai.

Laivavedziu kursai Kaune.

Kauniečiams.

Kursai.